Domy

Ne jen nedaleký hrad, vznosné chrámy a malebnou radnici naleznete v Kašperských Horách. Do dnešních dob se tu zachovala také celá řada pozoruhodných domů, které budete na svých toulkách zdejšími ulicemi potkávat.

Dům čp. 11

Na jeden za zajímavých domů narazíte hned na náměstí. Je to dům čp. 11. Dům, který dnes patří mezi nejzajímavější v Kašperských Horách je barokně upraven, pamatuje ale časy, kdy bylo město centrem nejvýznamnějšího zlatorudného revíru u nás – středověk.

Dům čp. 17

Co do významu konkuruje domu čp. 11 dům čp. 17, na který narazíte nedaleko od náměstí. V tomto případě patří stavba cele baroku, má bohatou štukovou výzdobu a přízemí dodnes zdobí klenby.

Děkanství

Na náměstí jistě neunikne vašemu zraku ani budova zdejšího děkanství. Nese čp. 14 a je ukázkovým příkladem řadového patrového barokního domu s klenutým přízemím.

Barokní špýchar

Ve výčtu pozoruhodných staveb by neměl chybět ani výstavní barokní špýchar. Světlo světa spatřil v 18. století, pyšní se dvěma zvlněnými štíty členěnými římsami a pilastry a při své velikosti tvoří jednu z dominant západní části města. Určitě jej tedy nepřehlédnete. Budova však není v dobrém stavu.

Strašidla v ulicích města

Kašperské Hory jsou plné strašidel a tak není divu, že byla vídána i v samotných ulicích města. Za setmění tu prý procházela stařena v šeré plachetce, celá zahalená, věkem hluboko skloněná. Se žalostným pláčem se belhala ulicemi města od místa k místu, které mělo v příštích hodinách propadnout ohnivé zkáze. Jindy tu těsně předtím, než začaly šlehat ohnivé plameny, pobíhal obrovský muž s rudým tělem, žhnoucím jak kotel, a s hlavou plameny ošlehanou. Divoce se hnal městem a řval jako rozzuřený býk, v jeho patách planuly domy jak pochodně.

Bývaly i časy, kdy městem procházel dům od domu starý, hrbatý mužík v dlouhém plášti s červeným kloboukem. Nikdo ho neznal, přicházel neznámo odkud a odcházel neznámo kam. V každém domě naléhavě prosíval lidi, aby večer po setmění obrátili všechny stoly a židle nohama vzhůru. Většina lidí se mu vysmála, po čase si ale všimli, že v domech, kde se zastavil, pravidelně pak v noci hořelo. V jednom domě pak dali na jeho radu, otočili stoly a židle a mužík se velmi zaradoval. Poprosil o kousek chleba a sousto, které z něho ukousl, položil mezi nohy stolu. Pak odešel se slovy: „Bůh vám oplať, že jste mne vysvobodili. Odměnou za to váš dům nikdy neshoří.“ Té noci vypukl v ulici požár, domu se však ani nedotkl. Říkalo se, že ten muž byl Věčný Žid a tehdy byl zbaven povinnosti bez zastavení chodit světem. Dnes už jej tedy nepotkáte.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Vranovská přehrada bývá často nazývána „Moravský Jadran“? Rozprostírá se od Vranova nad Dyjí na východě až po obec Podhradí nad Dyjí na západě a dosahuje délky 30 km. Na ploše 762,5 ha vytváří celou řadu zátok vhodných pro rekreaci a sportovní vyžití.