Dvorec Antýgl – Na návštěvě u Králováků

Dvorec Antýgl se nachází asi 15 km jižně od Kašperských Hor.

Králováci byli osadníci, kteří od 12. století hlídali hranice království a současně i zlaté doly. Své jméno získali díky privilegiu, jímž byli podřízeni samotnému králi. Získali i další práva, například lovit ve zdejších lesích, kácet dřevo nebo vařit pivo.

Kralovácký dvorec

Králováci po sobě zanechali nejednu památku. Asi nejznámější z nich je dvorec Antýgl.

Vznikl na přelomu 15. a 16. století a dnešní podobu získal v 18. století. Za své jméno vděčí sklárně, která tu působila od roku 1523. Jméno osady vzniklo z německého výrazu ein Tiegel, který označoval huť s jednou tavicí pánví. Sklárna vyráběla duté sklo a tzv. páteříky, korálky na výrobu růženců. Ty patřily mezi oblíbený obchodní artikl a prostřednictvím norimberských obchodníků se odtud vyvážely až do dalekého Španělska. Huť vyhasla v 19. století. Dnes bývalý královácký dvorec slouží potřebám autokempu.

Vydra – Království kamenů

Z Antýglu je to jen kousek k řece Vydře. Vydra vzniká u Modravy soutokem tří potoků a její balvanité řečiště s peřejemi je pokládáno za jedno z nejkrásnějších míst Šumavy. Údolí Vydry, mezi osadami Antýgl a Čeňkova Pila, je vyhlášeno jako chráněná přírodní rezervace Povydří. S pozoruhodnými přírodními úkazy se tu můžete seznámit díky stejnojmenné naučné stezce. Řeka je v těchto místech divoká, neboť mezi Modravou a Čeňkovou Pilou je rozdíl asi 370 výškových metrů. Pro řečiště jsou typické především obrovité balvany, mezi kterými si voda klestí cestu. V některých z nich se vytvořily tzv. obří hrnce - prohlubně v balvanech, které zde v průběhu staletí vymlela proudící voda. Vznikají především za vyššího stavu vody, kdy se vytvářejí vodní víry a unášené kamínky nebo písek narážejí na žulové podloží.

Vodní žínka

V ryšavých vodách Vydry žije prý vodní žínka. Za teplých letních nocí z vody vystupuje a suší si na skále své zlaté vlasy. Kdo ji spatří, propadne jí zcela tělem i duší. Jednou prý seděl na břehu Vydry krásný horník Hannes a lovil na udici pstruhy. Náhle se před jeho zraky voda rozestoupila a z ní vyšla na břeh ona překrásná vodní žínka. Hannes v tom okamžení zapomněl na svoji rodinu i na pstruhy a prut s udicí mu vypadl z rukou. Když se probral z omámení, byl hluboko pod hladinou v křišťálovém sále. Kolem něj poletovala svůdná dívčí stvoření. Ta nejkrásnější z nich, svůdná žínka z Vydry, se mu pak oddala. Hannes se domníval, že je v nebi a přál si, aby ta slast nikdy neskončila. Dlouhé roky tak žil pod vodou. Náhle se mu však v srdci ozval stesk po domově, manželce a synkovi. Nemohl jinak, musel je vidět a z vodní říše odejít. Rozhněvaná žínka jej nechala jít. Když vystoupil na břeh a došel k domovu, zjistil, že jeho žena i synek jsou již dávno mrtví, neboť pod vodou strávil sto let. Vrátil se tedy k řece a čekal a čekal. Marně. Vodní žínka jej již zpátky nepřijala. Nešťastný Hannes se vrhl do bouřlivých vod a utopil se.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že vstupní branou do NP České Švýcarsko je malebná obec Hřensko? Můžete se odsud vydat na proslulou Pravčickou bránu, nebo si užít projížďku na loďkách mezi soutěskami řeky Kamenice.