Dvorec Antýgl – Na návštěvě u Králováků

Dvorec Antýgl se nachází asi 15 km jižně od Kašperských Hor.

Králováci byli osadníci, kteří od 12. století hlídali hranice království a současně i zlaté doly. Své jméno získali díky privilegiu, jímž byli podřízeni samotnému králi. Získali i další práva, například lovit ve zdejších lesích, kácet dřevo nebo vařit pivo.

Kralovácký dvorec

Králováci po sobě zanechali nejednu památku. Asi nejznámější z nich je dvorec Antýgl.

Vznikl na přelomu 15. a 16. století a dnešní podobu získal v 18. století. Za své jméno vděčí sklárně, která tu působila od roku 1523. Jméno osady vzniklo z německého výrazu ein Tiegel, který označoval huť s jednou tavicí pánví. Sklárna vyráběla duté sklo a tzv. páteříky, korálky na výrobu růženců. Ty patřily mezi oblíbený obchodní artikl a prostřednictvím norimberských obchodníků se odtud vyvážely až do dalekého Španělska. Huť vyhasla v 19. století. Dnes bývalý královácký dvorec slouží potřebám autokempu.

Vydra – Království kamenů

Z Antýglu je to jen kousek k řece Vydře. Vydra vzniká u Modravy soutokem tří potoků a její balvanité řečiště s peřejemi je pokládáno za jedno z nejkrásnějších míst Šumavy. Údolí Vydry, mezi osadami Antýgl a Čeňkova Pila, je vyhlášeno jako chráněná přírodní rezervace Povydří. S pozoruhodnými přírodními úkazy se tu můžete seznámit díky stejnojmenné naučné stezce. Řeka je v těchto místech divoká, neboť mezi Modravou a Čeňkovou Pilou je rozdíl asi 370 výškových metrů. Pro řečiště jsou typické především obrovité balvany, mezi kterými si voda klestí cestu. V některých z nich se vytvořily tzv. obří hrnce - prohlubně v balvanech, které zde v průběhu staletí vymlela proudící voda. Vznikají především za vyššího stavu vody, kdy se vytvářejí vodní víry a unášené kamínky nebo písek narážejí na žulové podloží.

Vodní žínka

V ryšavých vodách Vydry žije prý vodní žínka. Za teplých letních nocí z vody vystupuje a suší si na skále své zlaté vlasy. Kdo ji spatří, propadne jí zcela tělem i duší. Jednou prý seděl na břehu Vydry krásný horník Hannes a lovil na udici pstruhy. Náhle se před jeho zraky voda rozestoupila a z ní vyšla na břeh ona překrásná vodní žínka. Hannes v tom okamžení zapomněl na svoji rodinu i na pstruhy a prut s udicí mu vypadl z rukou. Když se probral z omámení, byl hluboko pod hladinou v křišťálovém sále. Kolem něj poletovala svůdná dívčí stvoření. Ta nejkrásnější z nich, svůdná žínka z Vydry, se mu pak oddala. Hannes se domníval, že je v nebi a přál si, aby ta slast nikdy neskončila. Dlouhé roky tak žil pod vodou. Náhle se mu však v srdci ozval stesk po domově, manželce a synkovi. Nemohl jinak, musel je vidět a z vodní říše odejít. Rozhněvaná žínka jej nechala jít. Když vystoupil na břeh a došel k domovu, zjistil, že jeho žena i synek jsou již dávno mrtví, neboť pod vodou strávil sto let. Vrátil se tedy k řece a čekal a čekal. Marně. Vodní žínka jej již zpátky nepřijala. Nešťastný Hannes se vrhl do bouřlivých vod a utopil se.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, kde naleznete nejznámější (a snad i jediné pořádně zachovalé) dvouhradí v Česku? Točník a Žebrák leží na okraji CHKO Křivoklátsko, asi pětačtyřicet kilometrů od Prahy.