Obří hrad a Sedlo – Po stopách Keltů

Obří hrad se nachází asi 3 km jihovýchodně od Kašperských Hor; Sedlo najdete asi 10 km severně od Kašperských Hor.

Před pradávnými časy obýval Šumavu děsivý národ obrů. Žili tu dávno předtím než zdejší krajinu osídlili lidé. Zdejší obři byli nestvůrní a ohyzdní. Pod jejich kroky se prohýbala temena hor, pod jejich dechem vadly květy a svým hlasem vyvraceli stromy. Kameny a skály bez sebemenší námahy přehazovali přes hluboká údolí a stavěli si z nich na nejvyšších vrcholcích mohutné hrady. Prvním a nejstarším jejich sídlem byl Obří hrad u Popelné. Když se tu přemnožili, odstěhovala se část obřího národa na Sedlo u Albrechtic. I zde si vybudovali pevný kamenný hrad....

Keltské hrady

Ve skutečnosti to ale bylo všechno jinak. Sedlo i Obří hrad bývaly v pravěku významnými hradišti, jejichž skutečnými tvůrci byli Keltové. Obří hrad, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, je se svou nadmořskou výškou 940 až 980,5 metrů nejvýše položenou pravěkou stavbou na území České republiky. „Hrad“ je opravdu obří. Skládá se z vyvýšené akropole a předhradí s celkovou délkou 370 metrů a šířkou okolo 80 metrů. Kamenné valy dosahují až pětimetrové výšky. Akropole je zajištěna dvojitým pásmem kamenných valů a z jedné strany příkrým srázem. Na jejím vrcholu se nalézá kamenný stůl a skalní brána. Jako zdroj stavebního materiálu posloužilo keltským stavitelům zřejmě kamenné moře západně pod akropolí. Podle názoru odborníků mohla celý „hrad“ vybudovat asi stovka lidí za pouhé čtyři letní měsíce. Stalo se tak mezi sedmým až pátým stoletím před naším letopočtem.

Znal Obří hrad Caesar?

Proč tu Keltové pevnost postavili, ale není jisté. Část badatelů se domnívá, že Obří hrad sloužil k ochraně získaného zlata. Není vyloučeno ani to, že se jednalo o ochranné hradiště, využívané pouze v dobách nebezpečí, jako opevněný úkryt obyvatel z okolí. Objevuje se ale i názor daleko zajímavější. Jeho zastánci se domnívají, že nešlo o obvyklé opevnění, ale že hradiště mělo zvláštní účel. Bylo to posvátné místo. Místo, kde kněží a soudci Keltů, druidové v určitou roční dobu zasedali, a které jimi bylo pokládáno za střed samotné Gallie. Obří hrad mohl být keltským obětištěm mimořádného významu. Archeology na tuto myšlenku přivedla mimo jiné jedna zvláštní okolnost. Keltové tu po sobě nezanechali jinde obvyklý nepořádek–nepohazovali tu rozbité hrnce, kuchyňské odpadky ani kosti. Zkrátka nechovali se tu tak, jako doma, ale naopak s náležitou úctou.

Keltská vyhlídka

Druhou památkou na šumavské obry, nebo spíše Kelty, je hradiště Sedlo. Je vybudováno na kopci vysokém 902 m.nad m. Hradiště je dlouhé přes čtyři sta metrů a široké 32 až 114 metrů. Keltská pevnost vznikla kombinací přirozených skalních stěn a uměle navršeného kamenného valu. Archeologové nalezli po obvodu hradiště místa, kde se patrně tyčily věžovité obranné stavby. Čas je sice nenávratně proměnil v prach, ale brzy se tu možná bude tyčit nová věž. Vyrůst by tu měla dřevěná rozhledna. I bez ní je však ze Sedla daleký výhled do nitra Čech. Chcete-li se rozhlédnout po krajině očima keltského bojovníka, neváhejte tedy a vypravte se na Sedlo.

Z časů gotiky

Pod Sedlem leží vesnice Albrechtice s dominantou kostela Panny Marie. Založena údajně byla českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem 5. ledna 1179. Dodnes nese stopy románského a gotického stavebního slohu. Obzvláštní význam má kamenný portál v předsíni na severní straně lodi. I přes datování do doby kolem roku 1240 je považován za jeden z prvních projevů gotiky v Čechách.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Vranovská přehrada bývá často nazývána „Moravský Jadran“? Rozprostírá se od Vranova nad Dyjí na východě až po obec Podhradí nad Dyjí na západě a dosahuje délky 30 km. Na ploše 762,5 ha vytváří celou řadu zátok vhodných pro rekreaci a sportovní vyžití.