Pustý hrádek

Kdy byl Pustý hrádek založen, o tom badatelé vedou spory. Neví se ani, byl-li to vůbec samostatný hrad. S největší pravděpodobností se jedná o předsunuté opevnění hradu Kašperk. I když z hrádku zbylo dnes jen kamení, kvůli krásnému výhledu se určitě vyplatí zříceninu navštívit.

Hrádek snad vznikl v době, kdy hrad držel významný český rod Šternberků ze Šternberka. Zdeněk ze Šternberka zorganizoval v roce 1465 odbojné seskupení usilující o sesazení Jiříka z Poděbrad z českého trůnu. Tehdy byl do tohoto odboje zapleten i Kašperk. Posádka proto očekávala návštěvu královského vojska. V této době tedy možná spatřil světlo světa i Pustý hrádek. Jisté to ale není, jiní badatelé kladou narození pevnůstky až do doby, kdy byli zástavními pány hradu pánové ze Švamberka.

Jen hromada kamení

Pustý hrádek, ještě když byl nový a zachovalý, měl podobu velké pětiboké věže. Cesta, která pod ním na okraji severní stráně ústila do sedla a odtud stoupala k první hradní bráně, byla po celé délce i se vstupní částí hradu přímo pod kontrolou tohoto opevnění. Dnes tu na vás čeká jen hromada kamení.

Jak to bylo se zkázou hrádku?

K zániku hrádku se váže legenda. Na hrádku žilo pět rytířů. Jednoho dne jeden z nich sledoval z věže zvláštní podívanou. V lese se honilo pět jelenů a pět srnců kolem dokola. Vybíhali zběsile proti sobě a pak opět zděšeně ustupovali. Jeden z jelenů se parožím zapletl do větví stromů a nemohl se vyprostit. Jeho druzi jej opustili a prchli. Rytíř přispěchal dolů a bez námahy jelena skolil. Zvíře kleslo k zemi, ale z rány se hned vylíhnul ďábel a posypal rytíře čímsi žhavým. Ten se okamžitě proměnil v čerta a zmizel spolu s tím prvním. Ještě tentýž den v noci vniklo do ložnice zbylých rytířů strašidlo s kosou a chtělo je zabít. Stateční muži se chopili mečů a chtěli se bránit. V ten okamžik se jim ale pod nohama začala bortit podlaha, hrad se s rachotem zřítil a všechno živé pohřbil ve svých troskách. Od té doby bylo nejlepší se tomuto místo vyhnout.

Jednou tudy prý šel jeden sedlák, pojednou uslyšel překrásný sladký zpěv. Bylo sice již k večeru, sedlákovi ale zvědavost nedala, šel po hlase a našel vyhloubený balvan. V prohlubni leželo krásné dítě. Když se k němu naklonil, začalo ho, byť to bylo nemluvně, prosit, aby je vzal a donesl do Vlčí rokle. Sedlákovi to bylo podezřelé. Marně ho dítě prosilo, raději se otočil a utíkal domů. Večer vyprávěl přátelům, co se mu přihodilo, a domluvili se, že se druhý den půjdou podívat, co se s dítětem stalo. Ten podivný balvan skutečně našli, ale v jeho prohlubni leželo jen několik černých uhlíků. Sedlák je začal opatrně prohrabovat, a tu se z nich ozval hlas dítěte: „Včera jsi mě nechtěl nést, dnes ponesu já tebe.“ Za několik dní nesli sedláka na hřbitov. Spadl na něj strom v lese.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že lázeňské městečko Bechyně v jižních Čechách prý založila sama kněžna Libuše? Podle některých se má nedaleko odsud dokonce nacházet její hrob.