Hartmanice – V kraji svatého Vintíře

Obec Hartmanice leží asi 10 km západně od Kašperských Hor.

Hartmanice vznikly na zemské stezce vedoucí z Bavorska, v místě, kde se vybíralo clo pro břevnovský klášter. Památkou na to, že i zde se kutalo zlato, jsou dodnes výrazné zbytky dolovacích prací na svahu hory s příhodným názvem Hamižná, západně od silnice z Hartmanic do Dobré Vody.

Hartmanické památky

Patnácté století pamatuje pravděpodobně zdejší gotický kostel sv. Kateřiny. Dnešní Hartmanice, to jsou ale zejména židovské památky. Doslova jak Fénix z popela povstala zdejší unikátní horská synagoga. Zrekonstruována a otevřena pro veřejnost byla v roce 2006. Dnes v ní můžete obdivovat expozici věnující se soužití zdejších Židů, Čechů a Němců.

Dobrá Voda

Židovské památky na vás čekají i v nedaleké Dobré Vodě, ještě v nedávných dobách centru stejnojmenného vojenské výcvikového prostoru. Dnes tu místo vojáků naleznete Muzeum dr. Šimona Adlera, památník zdejšího rodáka, židovského historika a rabína, který se stal obětí holocaustu. Expozice se věnuje náboženství a kultuře židovských obyvatel.

Dobrá Voda je ale především spojena s působením hlavního světce Šumavy sv. Vintíře. Zasvěcen je mu i zdejší kostelík, který jakoby zázrakem přežil působení armády. Kdysi tu prý byl k vidění cyklus maleb znázorňující legendu o svatém Vintíři. Zhotovit je v sedmnáctém století nechal velký světcův propagátor, sušický děkan Karel František Rosacius. Ty tam jsou ale časy učených sušických Rosaciů i ony obrazy. Dnes se v interiéru nachází unikátní skleněný oltář a křížová cesta vytvořené zdejší sklářkou Vladěnou Tesařovou. Unikát je součástí prohlídky muzea. U kostela vyvěrá pramen vody, které je připisována zázračná moc. Kdysi tu prý prozřela slepá kráva statkáře Gerla, kněz Rosacius ovšem tvrdil, že to byl slepý kůň z Kundratic.

Navštívit můžete také nedalekou horu Březník, kde se nalézala Vintířova poustevna a odkud je krásný výhled do kraje

Hartmanická strašidla

Ani v okolí Hartmanic si před strašidly nemůžete být jisti.

Nad potokem u Hartmanic stával prý starý mohutný smrk. Jednou se k němu vydal dřevorubec, aby jej porazil. Když ale zaťal sekeru do kmene, z rány vyskočil malý okatý mužíček. Chvíli koukal a pak zase honem zmizel v těle stromu. Dřevorubec byl nebojsa a udeřil znovu do stromu. Tu vyskočil skřítek opět ven, klekl před dřevorubce, spínal ručičky, slzy mu kanuly. Dřevorubec se ale neustrnul, jenom se zasmál a skřítečkovi uťal sekerou hlavu. V ten okamžik ale začala ze skřítkova těla stříkat krev takovým proudem, že rychle pokryla zem okolo celého stromu. Otrlec se zděsil, chtěl se dát na útěk, ale krev lepila jako smůla ze stromu, sotva vlekl nohy. Došoural se k potoku, zalepené střevíce mu uklouzly, spadl, zlomil si nohy a tváří se svalil do potoka. Utonul. Teď tady za svitu měsíce straší, prochází lesem, s námahou zvedá nohy, jakoby se stále brodil v husté skřítkově krvi.

Poděkování © Online Travel Solutions
Penzion Florian
Cena od: 350 Kč os./noc
Hotel Parkhotel Tosch
Cena od: 1100 Kč os./noc
Rekr. středisko Koky
Cena od: 120 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že vrch Svatobor u Sušice je s lidskými dějinami spjat už tisíce let? V době kamenné se zde usadil první známý Sušičan. Model jeho obydlí dnes můžete obdivovat v Muzeu Šumavy.